<< Terug naar overzicht

Hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

Vanaf 01.01.2025 zal er worden gewerkt met vaste percentages en zal men deze niet langer laten afhangen van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Ook heeft men gepoogd de verouderde lijst van investeringen die in aanmerking komen te actualiseren.

Het nieuwe stelsel is van toepassing vanaf 01.01.25.  W.b. niet genoten investeringsaftrek omwille van onvoldoende belastbare basis, deze blijft ongewijzigd.  Maw de bestaande regeling van overdraagbaarheid blijft behouden in de personenbelasting.  In de vennootschapsbelasting is de niet genoten basisinvesteringsaftrek beperkt overdraagbaar (1 jaar).  De andere investeringsaftrekken blijven onbeperkt overdraagbaar  in zowel personen als vennootschapsbelasting.

In het nieuwe stelsel wordt er gewerkt met drie grote categorieën met vaste percentages

 • Basisaftrek
 • Verhoogde thematische aftrek
 • Technologie aftrek

De basisaftrek

De basisaftrek bedraagt 10% en geldt uitsluitend voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen. Het tarief van 10% wordt verdubbeld naar 20% voor digitale vaste activa. Onder digitale vast activa wordt oa begrepen

 • software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen digitale boekhoudsystemen
 • digitale CRM-systemen,
 • digitale e-commerce platformsystemen en
 • digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Precisering van de aard van digitale vast activa en de technische kenmerken zullen nog worden vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd KB.

Verhoogde thematische aftrek

De verhoogde thematische aftrek zal 40% bedragen voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen.  Deze zal 30% bedragen voor alle andere vennootschappen.

Bedoeld zijn hier onderstaande investeringen

 • investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie
 • investeringen in koolstofemissievrij vervoer
 • milieuvriendelijke investeringen (andere dan inzake energie of vervoer zoals rookafzuigsystemen geïnstalleerd in een horeca inrichtingen en investeringen in zuiniger waterverbruik). Bedoeld zijn hier dus investeringen die zuiniger waterverbruik met zich meebrengen, die minder afval met zich meebrengen, minder uitstoot, hogere duurzaamheid, …
 • ondersteunende digitale investeringen die verwant zijn aan bovenstaande drie investeringen.  Het gaat om digitale investeringen die ondersteunende applicaties bewerkstelligen.

De koning zal hiertoe nog lijsten opstellen (één thema per lijst).  Deze lijsten gelden voor het ganse grondgebied zonder onderscheid tussen de gewesten

 • energie-investeringslijst
 • vervoer investeringslijst
 • milieuvriendelijke investeringslijst
 • investeringslijst voor digitale ondersteuning

Deze lijsten zouden driejaarlijks herzien baar zijn. 

Er zal ook worden gewerkt met attesten die moeten worden afgeleverd om deze investeringsaftrek te kunnen genieten.  Daarnaast zal men ook een attestering moeten toevoegen waaruit blijkt dat de investering geen onredelijke schade voor het leefmilieu met zich meebrengt.

De aftrek van 3% voor herbruikbare verpakking wordt opgeheven.

Technologie aftrek

De technologie aftrek stemt overeen met de huidige verhoogde investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

De technologieaftrek zal 13,5% bedragen voor de eenmalige investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en 20,5% voor de gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Voor eenzelfde vast actief kan één aftrekpercentage gekozen worden.

Een bijkomende uitgesloten categorie van investeringen : investeringen met een te negatieve klimaat- en milieu impact, tenzij er geen betaalbaar alternatief voorhanden is

Vb vrachtwagens op fossiele brandstoffen. 
Er is op heden een koolstofemissievrije versie op de markt doch tegen niet concurrerende prijzen.

 

 

Schematisch

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK -  lnvesteringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2025

     
       
 

Zelfstandigen

Kleine venn

Grote venn

Gewone basisaftrek

10%

10%

geen

Verdubbelde basisaftrek voor digitale activa

20%

20%

geen

 

   

 

 

 

 

 

Verhoogde thematische aftrek

40%

40%

30%

a) energie investeringslijst

   

 

b) vervoer-investeringslijst

   

 

c) milieuvriendelijke investeringslijst

   

 

c) investeringslijst voor digitale ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

Technologie-aftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling
voormilieuvriendelijkeinvesteringeninO&O

13,5%

13,5%

13,5%

GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK - lnvesteringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2025

 

 

 

Technologie aftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoeken ontwikkeling

20,50%

20,50%

20,50%